New-SPTrustedSecurityTokenIssuer

add-pssnapin microsoft.sharepoint.powershell $TargetSiteUrl = „http://srv2016.dev2016.local/” #adres witryny z włączonym SideLoading $CertPath = „C:\cert.cer” #podaj poprawną ścieżkę do Twojego pliku CER Set-SPAppDomain „apps.local” #dostosuj tą wartość $account = Get-SPManagedAccount „dev2016\spfarm” #użyj swojego konta zarządzanego $issuerId = „447f40c6-99df-4d37-9739-5370102489f7” #możesz zmienić tą wartość na dowolny poprawny guid zapisany lowercase $sPAppSiteSubscriptionName = „app” #możesz zmienić tą wartość na dowolną net start SPAdminV4 net start SPTimerV4 Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq „AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq „SPSubscriptionSettingsServiceInstance”} | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq „AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq „SPSubscriptionSettingsServiceInstance”} $spweb = Get-SPWeb $TargetSiteUrl $realm = Get-SPAuthenticationRealm -ServiceContext $spweb.Site $fullAppIdentifier = $issuerId + ‚@’ + $realm $certificate = Get-PfxCertificate $CertPath Get-SPTrustedSecurityTokenIssuer | Remove-SPTrustedSecurityTokenIssuer New-SPTrustedSecurityTokenIssuer -Name $issuerId -Certificate $certificate -RegisteredIssuerName $fullAppIdentifier –IsTrustBroker $serviceConfig = Get-SPSecurityTokenServiceConfig $serviceConfig.AllowOAuthOverHttp = $true $serviceConfig.Update()

Czytaj...

Konfiguracja ProviderHosted App On-Premises

Przygotowanie środowiska developerskiego pod tworzenie aplikacji w modelu ProviderHosted App pod SharePoint 2013 lub 2016 nie jest tak proste i oczywiste jak by mogło się wydawać. Poniżej postaram się przedstawić najprostszy sposób, który w żadnym wypadku nie może być użyty na środowisku produkcyjnym ze względu na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Instrukcja jest przygotowana na podstawie środowiska (ale na innych konfiguracjach różnice są tylko kosmetyczne): Windows Server 2012 R2 SQL Server 2012 R2 SharePoint 2013 Visual Studio 2017 Wszystkie powyższe zaktualizowane do najnowszych wersji. Komponenty zainstalowane metodą „next, next , next” bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Krok 1 – Certyfikat Tworzymy certyfikat na potrzeby powiązania aplikacji z witryną SharePoint w trybie Hight Trust. 1. Otwieramy IIS manager 2. Zaznaczamy główny węzeł serwera 3. Otwieramy Server Certificates Klikamy Create Self-Signed Certificate… Wpisujemy nazwę certyfikatu np. „HighTrust” Certificate store zostawiamy na „Personal” Na liście zobaczymy nasz nowo dodany certyfikat. Eksport do CER i PFX Z listy […]

Czytaj...