SharePoint Product Configuration Wizard (PSCONFIG.EXE) – The RPC server is unavailable

Exception: System.InvalidOperationException: An error occurred while getting information about the user spfarm at server DEV2016.LOCAL: The RPC server is unavailable at Microsoft.SharePoint.Win32.SPNetApi32.NetUserGetInfo1(String server, String name) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPManagedAccount.GetUserAccountControl(String username) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPManagedAccount.Update() […]

Czytaj...

Wyciąganie hasła konta puli aplikacji z IIS

Wszystkie hasła: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool /text:ProcessModel.Password Hasło wybranej puli: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:ProcessModel.Password Wszystkie dane wybranej puli (włącznie z hasłem): C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:*

Czytaj...

Poprawianie wydajności środowiska programistycznego pod SharePoint

Wydajność maszyny developerskiej możesz poprawić robiąc kilka drobnych zmian w swoim środowisku, moje propozycje to:​​ Search​ Set-SPEnterpriseSearchService -PerformanceLevel Reduced W pliku C:\Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Search\Runtime\1.0\noderunner.exe.config  podmieniamy wartość na np. 100 […]

Czytaj...