The [SharePoint] web application is configured with claims authentication mode however the content database you are trying to attach is intended to be used against a windows classic authentication mode.

Problem Category : Configuration Error : False UpgradeBlocking : False Message : The [SharePoint] web application is configured with claims authentication mode however the content database you are trying to […]

Czytaj...

SharePoint Product Configuration Wizard – The web configuration file, WEBCONFIG.ACCSRV.XML, does not have element

Exception: System.IO.InvalidDataException: The web configuration file, C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\config\WEBCONFIG.ACCSRV.XML, does not have element „configuration/configSections/sectionGroup[@name=’SharePoint’]” or it is invalid. at Microsoft.SharePoint.Administration.SPAspConfigurationFile.CheckMergedActionsConfiguration(XmlDocument xd, String sourceFileName, Boolean createMergedActionsConfiguration) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPAspConfigurationFile.ApplyActionToXmlDocument(XmlDocument […]

Czytaj...

Wyciąganie hasła konta puli aplikacji z IIS

Wszystkie hasła: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool /text:ProcessModel.Password Hasło wybranej puli: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:ProcessModel.Password Wszystkie dane wybranej puli (włącznie z hasłem): C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:*

Czytaj...

Poprawianie wydajności środowiska programistycznego pod SharePoint

Wydajność maszyny developerskiej możesz poprawić robiąc kilka drobnych zmian w swoim środowisku, moje propozycje to:​​ Search​ Set-SPEnterpriseSearchService -PerformanceLevel Reduced W pliku C:\Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Search\Runtime\1.0\noderunner.exe.config  podmieniamy wartość na np. 100 […]

Czytaj...