Wyciąganie hasła konta puli aplikacji z IIS

Wszystkie hasła:

C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool /text:ProcessModel.Password

Hasło wybranej puli:

C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool "NAZWA_PULI_APLIKACJI" /text:ProcessModel.Password

Wszystkie dane wybranej puli (włącznie z hasłem):

C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool "NAZWA_PULI_APLIKACJI" /text:*